Teraz SAP CRM szybciej i taniej.
Warsztaty SPRINT CRM (SAP CRM RDS)

9 października 2013 r., Warszawa, Biuro SAP
Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! pola oznaczone * są wymagane.
 
Prosimy o podanie nazwy firmy i danych teleadresowych:
Firma*
Miasto*
Adres*
(ulica i nr budynku) 
Kod pocztowy*
 
Dane Uczestnika
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko*
E-mail*
Tel.*
Proszę o kontakt z przedstawicielem SAP
* Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy SAP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144, poz.1204) oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.

SAP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SAP w celach statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla SAP lub upoważnionych przez SAP administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.

Jaka jest Państwa relacja względem SAP? *
 
   Klient
 Partner
 Inny